6 Ocak 2008 Pazar

Alkolsüz çıkmam abi...

Bir kaç gün önce medyada çıkan fanatiklerle ilgili rapor oldukça düşündürücü . Aynen aktarıyorum :

Türk sporunda çeşitli iddiaları araştırmak üzere kurulan Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre, fanatiklerin yüzde 70'i alkol alıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40'ının biletlerini futbol kulüpleri veriyor. Türk sporunda şike, şiddet, rüşvet ve haksız rekabet iddialarını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nu sunulan rapor, futbol fanatiklerinin büyük bölümünün maçtan önce alkol aldıklarını ortaya koydu. Akademisyenler tarafından hazırlanarak Meclis'e gönderilen rapora göre, fanatiklerin yüzde 70'i maça gelirken alkol alıyor.
Meclis Araştırma Komisyonu'na geçen hafta Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu'ndan Yrd. Doç. Ziya Koruç, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan Yrd. Doç. Dr. Perican Bayar ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı bilimsel bir çalışma gönderildi. Araştırma, futbol fanatiği olarak bilinen taraftar grubunun sosyal kimliklerini saptamak için yapıldı. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sahalara girişi yasaklanan bin 253 taraftarın 896'sına ulaşılarak bazı sorular yöneltildi. Yüzde 95'i günlük hayatta alkol kullananan fanatiklerin yüzde 69'u da maça gitmeden önce alkol alıyor. Ankete katılan holiganların yüzde 40'ı, bilet paralarının kulüp yönetiminin karşıladığını dile getirdi.Fanatiklerinin 80'ini de diğer takımlara önem vermiyor. Araştırmada, akademisyenler şu tespitte bulundu: "Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de futbol holiganı olarak adlandırılabilecek olan grup üyelerinin sosyal kimliklerini saptamak ve bir sosyal profil çıkarmaktır. Türkiye'de futbol taraftarı olana ve futbol sahalarına girmeleri yasaklanan bu grubun geniş bir sosyal grup içinden geldiği, eğitim düzeylerinin ayrılık göstermediği, maçlardan önce alkol kullandıkları, maço davranışlar sergiledkleri, futbol dışında eğlence araçları bulunmadığı, diğer takım taraftarlarına önem vermedikleri, takımlarıyla ve takımdaşlarıyla fazlaca özdeşleştikleri ve böylece bir alt kültür oluşturdukları belirlenmiştir."
Mesleki dağılımı (%)
Boş gezer 10.03
İşçi 26.87
Esnaf çırağı 21.61
Öğrenci 19.47
Şoför 6.33
Esnaf 5.84
Otoparkçı 3.99
Memur 3.21
Pazarcı 2.63
1- Eğitim düzeyleri (%)
İlkokul 13.17 Ortaokul 48.10 Lise 27.24 Üniversite 11.17
Maçtan önce alkol kullanma (%)
Kullanırım 69.42 Arasıra 18.19 Kullanmam 12.39
Maça giriş parasını kim veriyor? (%)
Kulüp 40.4 Arkadaşlarım 32.7 Kendim 26.89

Hiç yorum yok: